Hopp over navigasjon

Follo barne- og ungdomsskole - uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse

Kategori: Bygg og uteområder 

Follo barne- og ungdomsskole er en interkommunal spesialskole på Vevelstad i Ski kommune. Skolen er prosjektert for 60 elever og like mange ansatte. Prosjektet var ferdig til skolestart sommer 2018. Universell Utforming AS foretok uavhengig kontroll av universell utforming av bygget og av uteområdet. Ski kommune stilte krav om kontroll for både prosjekteringen og av utførelsen for å sikre at man ivaretok krav til universell utforming i henhold til byggteknisk forskrift.

Byggherre og tiltakshaver: Ski kommune 

Entreprenør: Skanska Husfabrikken AS 

Arkitekt: Lyngstad Arkitekter AS 

Prosjektets nettside: www.lyngstad-arkitekter.no