Hopp over navigasjon

Digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt

Samfunnet blir stadig mer digitalisert. Flere og flere tjenester utføres via internett av den enkelte, enten det er å søke barnehageplass, sjekke værmelding, ha jobbmøter eller overføre penger. Dette stiller krav til utformingen av slike løsninger slik at flest mulig er i stand til å bruke dem og delta aktivt og selvstendig i samfunnet.

 

I Norge er det fastsatt detaljerte regler om hvordan nettsider, apper, digitale læringsplattformer og automater skal være utformet for å være universelt utformet. Dette er nedfelt i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Forskriften bygger på de internasjonale retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG). 

 

Automatisk testing kan gi deg litt av svaret på om nettsidene er i tråd med kravene. Men hvordan fungerer de tekniske løsningene for ulike typer av brukere i praksis? Skal digitale løsninger virkelig være universelt utformet, må ikke bare de tekniske kravene være oppfylt, men også være testet med ulike type brukere. 

 

Og hvordan skal man egentlig forstå og jobbe med de konkrete kravene? Tilsynet for universell utforming av IKT har laget mye veiledningsmateriell om hvordan jobbe med universell utforming på IKT-området. Vår erfaring er likevel at mange synes kravene er vanskelige å forstå. Vi kan hjelpe deg! 

 

EUs direktiv om webtilgjengelighet om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) er  i mai 2021 innført som del av norsk rett. Det samme gjelder WCAG 2.1-standarden. Oppdatert regelverk ble vedtatt 28. mai, og trer i kraft 1. januar 2022. Det blir innføringstid på 1 år, og nye krav gjelder fra 1. januar 2023.

 

Vi har satt oss grundig inn i det nye regelverket som kommer blant annet standarden EN 301 549 Accessibility requirements for ICT products and services (PDF-fil 1,9 MB) og WCAG 2.1 som direktivets regler hentes fra.

Nye krav er blant annet at alle nettløsninger må ha en oppdatert tilgjengelighetserklæring og en tilbakemeldingsfunksjon. Tilgjengelighetserklæringen skal ha informasjon om innhold som ikke er universelt utformet og en begrunnelse for hvorfor nettsiden ikke oppfyller kravene. De nye kravene vil kun gjelde for virksomheter i offentlig sektor. 

 

Hvis man har laget et alternativ, som ikke er universelt utformet for å bøte på dette, skal dette opplyses om. I tillegg skal det være lenke til informasjon om og mulighet til å klage på løsningen når det gjelder manglende universell utforming. Så vil du være litt i forkant, så er det bare å begynne å jobbe med det allerede nå. Ta gjerne kontakt med oss for en prat hvis du trenger hjelp.

 

Dess flere som kan gjennomføre den ønskete transaksjonen i din nettløsning uten plunder, dess bedre både for deg og brukerne av løsningen. 

 

Innen fagområdet digital tilgjengelighet tilbyr vi: 

 

  • rådgivning 
  • startkabler for universellutforming av nettsider
  • manuell sjekk av om nettsted eller app
  • kontroll og korrigering av vedlegg så som PDF eller Word-filer
  • kurs, foredrag og workshops 

Faglig ansvarlig: Sigrid Skavlid.

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.