Hopp over navigasjon

Om Universell Utforming AS

Universell Utforming AS er et konsulentselskap som tilbyr en rekke tjenester knyttet til universell utforming. Vi tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, reisekjeden, digital tilgjengelighet, tjenester, lovverk og standarder.

 

Våre rådgivere har variert faglig bakgrunn innen fag som ergoterapi, miljøpsykologi, byggfag, samfunnsvitenskap, kommunikasjon, landskapsarkitektur og universell utforming. Alle har erfaring med arbeid med universell utforming fra offentlig eller privat virksomhet. Vi er faglig engasjerte, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring.

Ta kontakt

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.

Eieform

Universell Utforming AS er et frittstående aksjeselskap opprettet i 2009. 

Selskapet ble eid av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund fram til april 2020. 


Universell Utforming AS eies i dag av advokat Geir Lippestad.


Selskapet tilbyr faglige konsulenttjenester innen universell utforming til offentlige og private aktører i mange ulike bransjer.