Hopp over navigasjon
Profilbilde av Karen-Anne

Karen-Anne Noer

Seniorrådgiver / Faglig ansvarlig universell utforming i kommunalt planarbeid

   +47 926 05 437

  karen.anne@universellutforming.no

Utdanning

Karen-Anne Noer er landskapsarkitekt (MNLA) og ble utdannet ved Norges landbrukshøgskole (NMBU) i 1993. Hun tok videreutdanning innen universell utforming i 2009 (Byrom og uteområder, NMBU/NTNU, 10 studiepoeng).


Arbeidserfaring 

Hun har mer enn 15 års erfaring fra Kongsvinger kommune hvor hun arbeidet med arealplanlegging, byutviklingsprosjekter og universell utforming. Før det var hun ansatt i arkitektfirmaet Snøhetta og på Norges Landbrukshøgskole.


Erfaring knyttet til universell utforming

Arbeidsoppgavene i Universell Utforming AS er knyttet til universell utforming i plan, bygg og uteområder og omfatter rådgivning, utredninger, foredrag, kvalitetssikring og kartlegging av behov for tiltak. 


I Kongsvinger kommune var Karen-Anne Noer kommunens kontaktperson innen universell utforming, ledet kommunens ressursgruppe og var koordinator for Funksjonshemmedes råd.