Hopp over navigasjon
Kaja Nordskogen Bull - portrett

Kaja Nordskogen Bull

Rådgiver

   +47 991 04 843

 kaja@universellutforming.no

Utdanning

Kaja har en  bachelor i generell psykologi fra Høgskolen i Lillehammer 2013-2016 og master i miljøpsykologi på Høgskolen i Lillehammer ( nå Høgskolen i Innlandet) 2018. 

Hun leverte masteroppgave i oktober 2018. Oppgavens tema var sammenhengen mellom restituerende omgivelser på arbeidsplassen og de ansattes stressnivå. 


Arbeidserfaring 

Kaja begynte i Universell Utforming AS vinteren 2020 og jobber med bygg og uteområder. Arbeidsoppgavene hennes er knyttet til rådgivning og kvalitetssikring innen universell utforming av nybygg, eksisterende bygg og uteområder. I tillegg jobber Kaja i backoffice.