Siluetter av en rekke mennesker

Verktøykasse for inkluderende arbeidsliv

Den inkluderende arbeidsplassen innebærer en stor samfunnsmessig gevinst. Ikke minst fordi det bidrar til at flere kan komme inn i arbeidslivet, til å dra nytte av alles unike ferdigheter, og til at flere forblir i arbeid lengre – et bærekraftig arbeidsliv. Nordens velferdssenter har laget en verktøykasse for inkluderende arbeidsliv, godt hjulpet av Universell Utforming AS.  

Høy sysselsetting er en hjørnestein i den nordiske velferdsmodellen. Det er også en viktig faktor for landenes konkurransekraft. Alle skal ha mulighet til å få et arbeid og et godt arbeidsliv. Personer med nedsatt funksjonsevne har lavere sysselsettingsgrad hvis man sammenligner med resten av befolkningen og møter også større utfordringer i arbeidslivet.

IfølgeNordisk ministerråds Visjon 2030 skal Norden bli verdens mest integrerte, grønne, konkurransedyktige og sosialt bærekraftige region før 2030. Visjonen speiler bærekraftsmålene i FNs Agenda 2030, der en av de grunnleggende prinsippene er at ingen skal holdes utenfor. Full og produktiv sysselsetting med anstendige arbeidsvilkår for alle kvinner og menn, inklusive personer med nedsatt funksjonsevne, er et av delmålene (8.5). Retten til arbeid er et menneskerettsspørsmål som er fastslått i artikkel 27 i FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (PDF-fil).

 

Bedre kravspesifikasjoner og mer opplæring

I publikasjonen som når er klar «Den inkluderende arbeidsplassen- en verktøykasse» går forfatterne gjennom mange sider ved arbeidslivet og hva arbeidsgivere må tenke på for å inkludere flere personer med funksjonsnedsettelser. Digitalisering er et av verktøyene som kan benyttes for å fjerne barrierer mot inkluderende arbeidsliv og deltakelse i arbeidsmarkedet for alle. Dette forutsetter imidlertid at teknologien som settes inn, er universelt utformet og anvendbar for alle arbeidstakere, og at det gis god opplæring i bruken av digitale arbeid. Samtidig må kompetansen heves blant bestillere. Bedre kravspesifikasjoner og mer opplæring er av hovedverktøyene som lanseres i publikasjonen.

 

Oversikt over regelverk og standarder

Publikasjonen «Verktøykasse for inkluderende arbeidsliv» gir også en grunnleggende innføring i hva universell utforming er, standarder, lover og internasjonale konvensjoner og EU-direktiver relevante for de temaene som tas opp.

Det meste av innholdet i publikasjonen er ført i pennen av Rudolph Brynn, faglig leder Universell Utforming AS. Gunnar Michelsen, seniorrådgiver NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, har bidratt med et kapittel om introduksjon av hjelpemiddelteknologi i arbeidslivet.

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019