Bilde av bærbar pc med bilde av et digitalt møte

Tale til tekst - status og informasjonsportal

Vi har fått prosjektmidler, og skal i gang med en rekke nye og spennende prosjekter. Alle prosjektene vil bli presentert her - og første prosjekt ut handler om tale til tekst! 

Covid-19 pandemien økte den digitale møteaktiviteten enormt og framskyndet digitaliseringen.  Nedstengingen av samfunnet i mars 2019 sendte om lag halvparten av arbeidstakerne til hjemmekontor. Skolene ble stengt og barn og ungdom fikk digital hjemmeundervisning. Behovet for nye digitale tjenester eksploderte. Fysiske møter ble erstattet av digitale. Bruken av digitale legekonsultasjoner skjøt fart, domstolene tok i bruk video, religiøse samlinger ble avholdt i digitale kanaler, og man kunne følge kommunestyremøter digitalt.


Verktøyene som brukes til slike digitale møteplasser har liten funksjonalitet for direkte teksting på norsk av det som blir sagt. Eksklusjonen av hørselshemmede har sannsynligvis økt som følge av den økte digitaliseringen det siste året. Talegjenkjenning på norsk er også et viktig verktøy for personer som har problemer med å bruke vanlig tastatur og mus.
Det finnes i dag flere aktører som leverer varianter av dikteringsprogrammer og automatisert tekst på norsk. Kvaliteten på disse, samt oversikt over funksjonalitet er i dag ganske uoversiktlig for forbrukerne.


Universell Utforming AS skal i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) levere status for tale til tekst-teknologi på norsk. Samtidig vil vi utarbeide en lavterskel informasjonsportal om hvilke muligheter som finnes og hvordan bruke disse mulighetene.

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019