Skilt- og orienteringsveileder: Hvordan finne frem til og på skoler?

Vi skal utarbeide en veileder som vil bidra til økt kunnskap og kompetanse om orienterbarhet og veifinning på skoler generelt og bruk av skilting spesielt.

Etter å ha kartlagt over 400 skolebygg, opplever vi at det ofte er mangelfull og feil bruk av ledende elementer og skilting. Det er behov for tiltak som forbedrer muligheten for at alle skal kunne orientere seg og finne fram til og i eksisterende bygg. Universell Utforming AS har fått midler fra Bufdir til å utarbeide en veileder som vil bidra til økt kunnskap og kompetanse om orienterbarhet og veifinning på skoler generelt og bruk av skilting spesielt. Veilederen skal inneholde relevante krav i TEK17, vise viktigheten av riktig skilting, illustrere gode skilteksempler, samt inneholde en sjekkliste som bestillere, skiltleverandører og de som kartlegger og vurderer tiltak kan bruke.


Vi ser behov for kompetanseheving når det gjelder detaljutforming av skiltene. Det være seg type informasjon, farger, tekststørrelse, symboler, taktilitet, punktskrift og retningsveiledning på skiltene. Noen skilt har utdatert tekst, andre skilt tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming med hensyn til kontrast, tekststørrelse og plassering.


Tiltaket er særlig rettet mot bestillere, prosjekterende, leverandører av skilt og utførende. Vi håper og tror at økt kompetanse på dette fagområdet vil bidra til god orienterbarhet og mulighet for større grad av likestilt deltakelse, både for elever, ansatte og publikum.

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019