Ferje legger til kai.

Oppdatert versjon av «Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport» klar – nå også på engelsk!

Universell Utforming AS har i to omganger fått støtte fra Bufdir til en nettportal om universell utforming innen sjøtransport. Veilederen er nå oppdatert, særlig kapitlet om universell utforming av fartøyer. Det er også utarbeidet en ny sjekkliste basert på lovkrav. Veilederen er også oversatt til engelsk.

Bakgrunnen for prosjektet er at mange personer med nedsatt funksjonsevne opplever problemer med denne transportformen – ikke minst de som av geografiske årsaker må kombinere flere typer transport. Utfordringene omfatter alt fra parkering på bilferger til atkomst i fellesarealer og bevege seg om bord. 


Universell Utforming AS har fått bistand både fra Sjøfartsdirektoratet, interesseorganisasjoner og ikke minst kollektivselskap som Kolumbus i Rogaland og rederier som Brødrene Aa i arbeidet. Etter hvert som behov ble meldt inn ble det besluttet at veilederen omfatter en rekke temaer utover krav til selve fartøyene:


  • brukererfaringer i maritim transport
  • hvilke krav bør man stille til infrastruktur – dvs. terminaler, havner og annet
  • krav til fartøyer, herunder bilferger, hurtigbåter og passasjerskip
  • universell utforming av informasjon – herunder skilt, IKT og automater
  • universell utforming og tjenester knyttet til maritim transport
  • om prosesser – planlegging, gjennomføring og styring
  • sjekklister
  • prosessen rundt anskaffelser
I tillegg omfatter veiledningen oversikt over relevante standarder, oversikt over gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter og relevante deler av forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen henviser også til andre ressurser i form av en litteraturliste.
Mange norske rederier og skipsdesignere forholder seg til utenlandske partnere som trenger informasjon om norske krav til universell utforming på engelsk.
Arbeidet med prosjektet viste at det også var behov for en ny sjekkliste som kan benyttes i kvalitetskontroll av nye og eksisterende fartøy, basert på lovmessige krav.
Den oppdaterte veilederen kan ses på https://maritim.universellutforming.org/, og her kan man også laste den ned i PDF-format.
Informasjon kan fås fra faglig leder Rudolph Brynn, e-post rudolph@universellutforming.no.
0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019