Ny nettportal gir hjelp til universell utforming av velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal hjelpe mennesker og spesielt eldre til å bo lenger i sitt eget hjem. Teknologien bør også utformes på en slik måte at flest mulig kan bruke den. Universell Utforming AS har sammen med Karde AS, utviklet en nettportal som skal hjelpe deg på vei med det.

Velferdsteknologi har i dag økende betydning som et verktøy særlig for å gi eldre mulighet til å bo hjemme lenger. Det er mange faktorer som gjør at velferdsteknologi er viktig: 

  • brukerne kan selv utføre oppgaver som man tidligere trengte assistanse til
  • omsorgspersonalets ressurser kan brukes mer effektivt
  • manuelle, rutinemessige eller slitasjepregete oppgaver som blir utført av omsorgspersoner kan erstattes av tekniske løsninger
  • slike løsninger kan bidra til å forebygge og redusere virkningene av kroniske sykdommer og aldersrelaterte funksjonsnedsettelser.

Ikke alle kan benytte slike løsninger uten at man har sørget for universell utforming av teknologien og av boligene. En synshemmet person vil for eksempel vanskelig kunne bruke en løsning basert på berøringsskjerm hvis skjermen ikke samtidig gir lydinformasjon. Derfor er det viktig at universell utforming vektlegges av dem som kjøper inn velferdsteknologiske løsninger. Nettportalen Virtuelt Visningshjem tar opp disse og flere temaer. 


Portalen er utarbeidet av Universell Utforming AS og Karde AS i fellesskap, de to virksomhetene dekker til sammen ekspertise om de fleste grupper av funksjonsnedsettelse. 


Portalen gir en innføring i prinsippene rundt universell utforming, hvilke målgrupper den dekker og gir en innføring i og omtale av ulike typer velferdsteknologi og hverdagsteknologi.


Ved siden av krav til teknologi, gir portalen også oversikt over dagens lovfestede krav til tilgjengelige boenheter. Du finner også en oversikt over gjeldende standarder, som er et viktig redskap blant annet som støtte for kravspesifikasjoner i bestillingsprosessen. 


Andre temaer er hvordan man sørger for universell utforming i forbindelse med design og utøvelse av tjenester, gevinstrealisering ved bruk av velferdsteknologi og veiledning til hvordan man sikrer universell utforming i en anskaffelsesprosess. 


Prosjektet er finansiert av Bufdir. Virtuelt Visningshjem ble lansert på et frokostseminar 25. februar og kan besøkes på https://uu-hjem.no/.
Spørsmål om Virtuelt Visningshjem, og om Universell Utforming AS’ tilbud på området velferdsteknologi kan rettes til faglig leder Rudolph Brynn, e-post rudolph@universellutforming.no, tlf. 47 46 57 67.

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019