Passasjerfly parkert på flyplass

Mobilitet for alle - videreføring og utvidelse av portal

Vi har fått prosjektmidler, og skal i gang med en rekke nye og spennende prosjekter. Alle prosjektene vil bli presentert her - og nå skal vi se nærmere på prosjektet "mobilitet for alle"!

Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvide nettressursen Mobilitet for alle til å omfatte flere områder som er viktig for universell utforming innen transport, som flytransport og smart transport samt å utvide brukergrunnlaget ved å oversette nettressursen til engelsk.

 

Prosjektet er en videreføring av Universell Utforming AS’s nettportal Mobilitet for alle, som gir informasjon om universell utforming i forhold til buss og bane transport, herunder oversikt over brukerbehov, lovgivning, standarder og veiledninger. Referansegruppen fra prosjektet vil bli videreført og utvidet men ny, relevant ekspertise. I tillegg vil det bli installert terminologiverktøy og lenke til Lovdata for oppdaterte juridiske kilder og direkte definisjon av viktig terminologi i tilgjengelig format for brukere av nettressursen. Det siste vil bli utført i samarbeid med Tingtun AS som vil levere egne nettjenester til nettressursen, blant annet i form av kopling til termdatabaser og Lovdata.

 

Prosjektet vil gi dybdekunnskap om universell utforming og transport, og i tillegg vil nettressursen være enda mer tilgjengelig for brukere gjennom lenker til terminologidatabaser og ressurser for oppdatert lovgivning. Gjennom oversettelse til engelsk vil nettressursen dekke nye brukergrupper og kunne benyttes som veiledning ved internasjonale utlysninger og forhandlinger til nytte for så vel bestillere som leverandører som har behov for å kjenne norske regler for universell utforming.
 
Kontaktperson for prosjektet i Universell Utforming AS er faglig leder Rudolph Brynn.

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019