MediaLT og Universell Utforming AS samles under samme paraply!

Firmaene Universell Utforming AS og MediaLT samles nå under samme paraply, og skaper Norges første og største helhetlige fagmiljø for universell utforming.

Gjennom å tilrettelegge for menneskelig funksjonsvariasjon skaper man et mer inkluderende og brukervennlig samfunn for alle.  I Norge er mangelfull universell utforming av publikumsrettete tjenester, nettsider, lokaler, transport m.v.  ansett som diskriminering. 

 

Alle IKT-løsninger rettet mot allmennheten må fra og med 1. januar 2021 være universelt utformet. Vi står nå godt rustet til å møte dette behovet og bidra til gode løsninger for alle som trenger bistand i dette viktige arbeidet.

 

Bak satsingen står advokat Geir Lippestad, som fra og med 1. januar 2021 eier begge selskapene. Lippestad har lenge hatt et sterkt samfunnsengasjement for å bidra til et mer universelt utformet Norge.

 

Bygg og uteområder, transport, tjenester og teknologi griper stadig mer inn i hverandre. Behovet for tverrfaglig kompetanse er derfor stort. For både Universell Utforming AS og MediaLT har det vært viktig å utvide sitt fagområde. Sammen står begge selskapene sterkt med tanke på å skape en samfunnsutvikling mot et mer universelt utformet Norge.

 

MediaLT ble etablert av Morten Tollefsen og Magne Lunde i 1999. Begge er blinde. De har utviklet MediaLT til å bli Norges ledende bedrift på området universell utforming av informasjonsteknologi. 

 

Selskapet Universell Utforming AS ble etablert i 2009 av Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund. Firmaet er ledende i Norge på universell utforming av bygg, uteområder, transport og tjenester, men har i de seinere årene også satset på digital tilgjengelighet innenfor flere områder så som transport, velferdsteknologi, e-helse, digitale tjenester, universell utforming på trykk, nett og mobil.

Les mer om regelverket for universell utforming av IKT-løsninger i pressemelding fra Tilsynet for universell utforming av IKT.

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019