Bilde av en PC-skjerm og løse dokumenter

Kan blinde lese PDF?

Det korte svaret på dette er, ja, men da må filen være riktig satt opp.  

 

Portable Document Format (PDF) er et digitalt dokumentformat som fungerer slik at filene vises på skjermen slik som de blir skrevet ut. Det kan betraktes som en form for digitalt papir. Mange programmer har en funksjon for å lagre som PDF-dokument. For at en blind person skal kunne lese PDF-en er det da viktig at filen som produseres i forkant er riktig satt opp. Dette betyr at leserekkefølge, struktur på overskrifter og systematisk bruk av overskriftsnivåer, alternative beskrivelser av bilder, tabeller og figurer og annet, må være satt opp riktig i «moderfilen». Når man da lagrer som PDF-vil det da i det vesentligste bli riktig. Hvis du har en versjon av programmet Adobe Acrobat DC kan du også redigere dette i ettertid, men det enkleste er å gjøre det riktig i første omgang. Mange vanlige programmer så som Word og Power Point har tilgjengelighetskontroll du kan kjøre på dokumentet ditt. Da kan du rette opp mange feil som gjør det vanskelig for blinde som bruker leselist å finne fram i dokumentet både i opprinnelig og PDF-versjon.

 

MEN, og dette er viktig: en del PDF-filer viser seg å være skannet. Når du skanner et dokument forsvinner all informasjon for dem som er avhengig av assisterende teknologi selv om det ser riktig ut for en seende! Det blir et bilde av en tekst og ikke en «frossen» tekst- og bildefil. Bilder av tekst er et generelt brudd på retningslinjene for tilgjengelig webinnhold, punkt 1.4.5 som også er et lovkrav for nettsider og nedlastbare dokumenter på nettsider.

 

Ønsker du hjelp eller veiledning slik at du er sikker på at dette gjøres på riktig måte? Eller en kvalitetssjekk av PDF-filene som allerede er publisert på ditt nettsted? Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan bistå. 

 

Denne teksten er en del av en ny spalte hvor vi gir tips, råd og svarer på spørsmål. Er det noe du lurer på eller synes er utfordrende med universell utforming? Eller har du forslag til spørsmål vi kan svare på? Send en mail til post@universellutforming.no eller legg igjen en kommentar nedenfor. 

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019