Grafisk illustrasjon av nettmøter og webinar

Inkluderende sosial distanse

Det er ikke bare koronaviruset og bjørkepollen som har spedt seg i vår. I takt med at vi skal holde oss hjemme så langt råd er, også i jobbsammenheng, har bruken av nettmøter, kurs, webinarer og videokonsultasjoner eksplodert. Da er det viktig at alle har mulighet til å delta i dette digitale som vokser fram. I tillegg har vi fått en smitteapp som ikke kan brukes av blinde. Uups..

Når vi nå oftere kun møtes digitalt, er det viktig at ingen blir stående utenfor fellesskapet. Dette er den nye hverdagen, og alle skal med!


Hva skal man tenke på, og hva er innenfor rekkevidde for en vanlig arrangør som nå kanskje gjør dette for første gang? At systemene kan være teknisk kompliserte er en side av saken, men i profesjonell sammenheng der man tilbyr tjenester til et allment publikum er det faktisk lovkrav som sier at løsningen skal være universelt utformet. Skal du arrangere et kurs på nettet, vil du også selvfølgelig at så mange som mulig skal kunne delta på det du tilbyr.

Webinar

MediaLT og Universell ved NTNU har nettopp undersøkt hvor universelt utformet de to mest brukte programmene for nettmøter Zoom og Microsoft Teams er. Deres konklusjon er at «Både Zoom og Teams imøtegår i høy grad kravene til universell utforming. Begge lar seg godt bruke med hjelpemiddelteknologi som skjermleser, tastatur og programvare for forstørring, og det er ingen faktiske hindre som blokkerer muligheten for bruk. Samtidig er det ulik grad av brukervennlighet.» Her er vi ved et kjernepunkt. Brukervennlighet er en del av det å være universelt utformet. At programmet finnes på norsk, er en del av det å være brukervennlig som det også blir påpekt i rapporten.


At en nettløsning møter kravene som er satt i retningslinjene for tilgjengelig nettinnhold, som det norske lovverket bygger på, er ikke det nødvendigvis det samme som at det er universelt utformet og at det er brukervennlig for alle. Det er en begynnelse. 


Verken Zoom eller Teams tilbyr norsk direkteteksting av det som blir sagt. Hvordan skal personer med nedsatt hørsel eller døve kunne delta? I oktober i fjor kunne Microsoft gledelig meddele at de lanserer tale-til-tekst på norsk. Tale-til-tekst gjør det mulig å snakke direkte til PCen som gjør talen om til skrift. Denne funksjonen ligger allerede i Microsoft Teams på engelsk. Da burde det være en enkel sak for Microsoft å få innpasset norsk språkpakke siden dette fungerer utmerket for eksempel i Word. Da vil mange flere kunne få med seg det som sies i nettmøter. 


Siden 12. mars har Universitetet i Oslo alene gjennomført 40.000 nettmøter, kurs og forelesninger via Zoom, ifølge Forskerforum. Dette forteller litt om omfanget av bruken av digitale møteplasser om dagen.


Digitalt legekontor

En annen digital endring de siste ukene er overgang til digitale konsultasjonstimer i helsevesenet. I stedet for å møte opp på legekontoret, bestiller du videomøte. Slike løsninger tilbyr heller ikke direkteteksting på norsk. Har man taleproblemer eller nedsatt hørsel vil slike videomøter være bortimot umulige å gjennomføre. Som minimum må det være mulighet chat-funksjon integrert i konsultasjonen slik at man i alle fall kan skrive til hverandre. Det skal ikke være slik at noen på grunn av redusert funksjonsevne er nødt til å møte opp på legekontoret, mens andre kan sitte i sine smittefrie hjem og snakke med legen.


Smitteappen

Appen som skal hjelpe helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset, har fått kritikk etter lanseringen den 16. april blant andre av Blindeforbundet. Det viste seg at appen var umulig å bruke for blinde. Appen er utviklet av SIMULA, på oppdrag for Folkehelseinstituttet. Gun Peggy Strømstad Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet (FHI), sier at FHI legger seg flat for kritikken om manglende universell utforming.  «Vi begynner allerede på mandag med å se på listen over ting vi ønsker å få inn i neste versjon. Da står dette veldig, veldig høyt», sa hun på NRK.

Vi som jobber med dette, vet at å satse på at universell utforming i neste versjon er både dyrt og tungvint. Dette ble også understreket av forbundsleder Terje Andre Olsen i Norges Blindeforbund da saken ble diskutert på Dagsnytt 18 dagen etter at appen var lansert. Knudsen i Folkehelseinstituttet skyldte på hastverk. 


Hvis jeg skal oppsummere og likevel peke på noe positivt rundt manglede universell utforming av smitteappen, så er det nå kanskje flere har fått vite at:
a) blinde kan bruke smarttelefon og,
b) at det faktisk går an å programmere apper slik at de kan brukes av alle.
Men dette står fast: hastverk er lastverk. Hvis man ikke tenker på funksjonsvariasjon fra starten, får man ekstra kostnader i ettertid og grupper blir ekskludert fra løsningene. 
Universell Utforming AS tilbyr en rekke tjenester innen universell utforming innen en rekke fagområder og kan hjelpe deg i ulike stadier av prosjektet:
Bygg og uteområder
Digital tilgjengelighet
Lovverk og standarder
Persontransport
Planarbeid
Tjenesteutforming
Velferdsteknologi


Ta gjerne kontakt med fagansvarlig for å høre om det er noe vi kan hjelpe akkurat deg med.

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019