Stortinget

Hvor lite skal til for at alle innbyggerne skal oppleve god tilgjengelighet til valglokalet?

Universell Utforming AS tilbyr vurdering av om lokaler oppfyller kravene til tilgjengelighet. Vi finner hensiktsmessige tiltak for å sikre tilgjengelighet for alle velgere slik at kommunen kan ønske alle sine innbyggere velkommen inn i valglokalet.

Stortingsvalget 2021 står for døren. Et viktig prinsipp i et demokrati er at alle stemmeberettigede borgere fritt og hemmelig skal kunne avlegge stemme. Det er også fastsatt i valgforskriften at stemmegivning skal legges til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp. Det er også stilt krav om at det skal legges vekt på god tilgjengelighet for alle velgere ved å tilrettelegge inne i valglokalet.


Men hva betyr egentlig dette? Hva skal til for at alle innbyggere opplever god tilgjengelighet i valglokalet?


Har du for eksempel undersøkt terskelhøyden i valglokalet? Eller om dørene er brede nok til at en elektrisk rullestol kommer inn og ut? Kan blinde og svaksynte velgere avgi stemme uten å måtte be om hjelp?


Universell Utforming AS tilbyr vurdering av om lokaler oppfyller kravene til tilgjengelighet. Vi kan finne hensiktsmessige tiltak for å sikre tilgjengelighet for alle velgere slik at kommunen kan ønske sine innbyggere velkommen inn i valglokalet. Vi kan vurdere både lokaler for forhåndsvalg og valglokaler for bruk på selve valgdagen.
Dette kan vi gjøre enten ved befaring ved fysisk oppmøte eller digitalt.


Ønsker dere en nærmere å prat om dette? Ta kontakt med Helle Toft, e-post: helle@universellutfoming.no eller tlf.  922 21 893. 

Vi leverer en pakkeløsning pr lokale som inneholder:

  • Befaring på ca. 1,5 time.

Digital befaring: En av våre seniorrådgivere innen universell utforming vil geleide en person hos dere via mobilkamera. Sammen vil dere gå opp atkomst og valglokalet.

Kommunens representant tar mål under veiledning av vår rådgiver. Dette kan for eksempel være terskelhøyder, dørbredder og manøvreringsplass. Bilder av løsningene blir tatt av oss (skjermbilder). Digital befaring fungerer godt der det er mindre deler av bygget som skal kartlegges. I forkant av befaringen vil dere få vite hva dere trenger å ha med av utstyr for å gjøre målinger.

Fysisk befaring: En av våre seniorrådgivere innen universell utforming møter fysisk på befaring sammen med representant fra kommunen. Atkomst og valglokalet blir befart og kartlagt. Bilder og målinger gjøres av vår rådgiver.

  • Rapport med resultater av kartleggingen og forslag til tiltak.

 

  • Digitalt møte hvor vi går igjennom rapporten med dere. Varighet ca. 45 minutter.


Kartleggingen vi tilbyr i forbindelse med valget i år, vil ikke være en kartlegging av universell utforming av bygget som helhet og likeverdige løsninger for alle da valglokaler er midlertidige, slik at midlertidige løsninger for eksempel i form av ramper kan aksepteres. Undersøkelsen vil likevel gi en god pekepinn på status når det gjelder universell utforming av det aktuelle lokalet og veien inn. Kartleggingen omfatter det bygde miljø, ute og inne.


Pris pr lokale 19.500 eksklusiv mva. 
Ved fysisk befaring vil reisekostnader, reisetid og evt. opphold komme i tillegg.


Ønsker dere ytterligere rådgiving fra oss, faktureres det med løpende timer.
 

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019