Hopp over navigasjon

Webinar: God lyd i skolen

Målet med universell utforming er å skape et mer inkluderende samfunn der alle gis mulighet for full deltakelse og likestilling i det offentlige rom. Lydmiljøet i skoler har stor betydning for muligheten til likeverdige deltakelse.

 

På dette webinaret får du lære om hva som påvirker vår opplevelse av lyd, hvordan du kan gjøre enkle undersøkelser og tiltak i skolebygget og i undervisningen. 

Målgruppe: Lærere, rektorer, skoleeiere og driftspersonell og alle med tilknytning til skoler og undervisning vil ha nytte av seminaret, samt andre som er opptatt av universell utforming.

 

Tid: 14. mai 2020, kl 14:00-15:00

 

Sted: Microsoft Teams Live. Du trenger ikke ha tilgang til Teams for å delta.

 

Pris: GRATIS

 

Påmelding: Frist for påmelding utløpt

 

Om foredragsholderne:

Tore Moen er utdannet sivilingeniør og seniorrådgiver i Brekke&Strand Akustikk AS. Der har han bygningsakustikk, romakustikk og byggprosjekter generelt, spesielt skoler, hoteller og boliger som hovedarbeidsområder. I tillegg er han gjesteforeleser på NTNU, Universitetet i Stavanger, Norges kreative høgskole, STAMI, og AHO.


Sigrid Skavlid har en master i ledelse og er seniorrådgiver i Universell Utforming AS. Hun har lang arbeidserfaring innen digitalisering, nettløsninger, kommunikasjon og universell utforming. Sigrid har vært prosjektleder for et prosjekt med å lage en praktisk guide for lærere for godt lydmiljø i skolen. Dette seminaret er en del av prosjektet.

 

Program 

14:00 Velkommen

14:05 Hvorfor lydmiljøet er viktig v/ Sigrid Skavlid

14:15 Lyd og akustikk og enkle tiltak du kan gjøre v/ Tore Moen

14:45 Spørsmål og svar

15:00 Takk for oss

 

 

 

 

Påmelding til webinar God lyd i skolen 14.5.2020

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.


Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:


1. Kunde- og leverandøropplysninger
Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org
Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger
Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger
Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:


Innsyn
Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting
Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data
Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019
hCaptcha