Hopp over navigasjon

Kurs om offentlige anskaffelser og universell utforming- nettbasert

På dette kurset, som foregår via nettet, lærer du hvordan man skal ivareta universell utforming i alle deler av prosessen, hva slags krav man skal stille, hvordan kontrollere at det man har kjøpt er universelt utformet og annet. 

Foredragsholder Rudolph Brynn er utdannet statsviter og har mangeårig erfaring fra arbeid med politikk og lovgivning i Norge og EU på området universell utforming. Han har skrevet utredninger og bidratt til publikasjoner med fokus på universell utforming innen blant annet IKT, tjenester, transport, standardisering og andre relevante emner.

Om kurset

Målgruppe: Kurset er relevant for alle som arbeider med offentlige anskaffelser, spesielt på bestillersiden, men også leverandører og andre interesserte. 

Tid: : 27. oktober 2020 kl 10.00-13.00

Sted: Teams live. Du trenger ikke å ha tilgang til Teams for å delta. 

Pris: Kr 3000,- eks. mva. Studentpris 600,- eks. mva. I prisen inngår

kurshefte.  Betaling må skje i forkant av kurset. Når betaling er mottatt, blir du
tilsendt lenke til webinaret.

 

Påmelding: Frist for påmelding er 22.oktober.  Påmelding er bindende.

Avmelding må skje innen 25. oktober.  Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

Det tas forbehold om uforutsette hendelser for kursleder, som sykdom el.

Program 

10:00 Velkommen 

  • Hva er universell utforming? Kort innføring i terminologi. 
  • Om anskaffelsesprosessen. 
  • Hvordan tar man høyde for universell utforming under hele prosessen
  • Hvordan gjennomføre brukermedvirkning?
  • Hva sier loven?
  • Diskusjon og spørsmål.

13:00 Avslutning 

Med forbehold om endringer.

Påmelding til kurs

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.


Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:


1. Kunde- og leverandøropplysninger
Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org
Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger
Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger
Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:


Innsyn
Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting
Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data
Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019