Hopp over navigasjon

Kurs: Universell utforming av sosiale medier (SoMe)

AVLYST

 

Passer for: alle som poster noe på sosiale medier enten på vegne av seg selv eller på vegne av arbeidsgiver (ja, spesielt dere sistnevnte)

 

Hvorfor: I mange tilfeller hvor en virksomhet bruker sosiale medier i sin kommunikasjon med befolkningen eller kunder, vil dette være underlagt lovkrav om universell utforming.

 

Hvis du først har laget et veldig bra innhold, vil du vel at så mange som mulig skal kunne få det med seg?  Vi hjelper dere litt videre!

 

Delta på vårt kurs og få konkrete tips om hvordan du skal gjøre det på Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram!

 

Kursledere:

Sigrid Skavlid har en mastergrad i ledelse med spesialisering innen kommunikasjon, er seniorrådgiver og faglig ansvarlig digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt i Universell Utforming AS. Hun har lang arbeidserfaring innen digitalisering, nettløsninger, kommunikasjon og universell utforming. 

 

Stein Erik Skotkjerra har jobbet med universell utforming i snart 20 år som konsulent, rådgiver og leder. Han har deltatt i utvikling av standarder i Standard Norge, på europeisk nivå og i W3C. Han driver for tiden konsulentbyrået Inklusio

 

 

 Tid: 16. september 2020, kl. 09.00-11.00 

 Sted: Microsoft Teams 

 Pris: 2000 kr + mva 

 Påmelding: Frist for påmelding er 10. september. Påmelding nederst på siden. 

 Du får:

  • Vite mer om hvordan det oppleves å bruke sosiale medier med forskjellige funksjonsnedsettelser
  • Tips til hvordan du gjør det innholdet du selv poster mer tilgjengelig og brukbart for alle
  • En oversikt over når du er omfattet av loven og hvordan du kan leve opp til kravene
  • Steg-for-steg veildning
Profilbilde av Sigrid Stein Erik Skotkjerra

Tidligere kursdeltaker: 

 

«Kurset Universell utforming av sosiale medier» tilbyr kunnskap og førstehåndserfaring om et tema som blir stadig mer relevant, og som det finnes svært få tilbud av andre plasser.

 

Jeg likte spesielt godt hvordan kursholderne balanserte generelle prinsipper og praktiske tips som jeg kan bruke direkte i egen kommunikasjon og markedsføring».

 

Elinor J. Olaussen, seniorrådgiver Universell

Program

- omtrentlige tider

09:00 Velkommen og presentasjon av deltakerne

09:15: Når er SoME underlagt samme lovkrav som nettsider?

09:25: Generelle uu-prinsipper for all publisering via nett

09:45: Sånn er det for blinde, svaksynte og folk med redusert eller uten hørsel å være på SoME

10:00 Hvordan gjøre det: Instagram og Facebook

10:30 Hvordan gjøre det: Twitter og LinkedIn

11:00 Avslutning

 

 

Påmelding til kurs

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.


Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:


1. Kunde- og leverandøropplysninger
Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org
Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger
Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger
Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:


Innsyn
Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting
Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data
Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019