Hopp over navigasjon

Digitalt kurs i fargebruk og universell utforming - 24. november

Vi viser deg hvordan du kan oppnå kravet til kontrast ved bruk av farger og gir eksempler på bruk av gode fargesammensetninger. Du får en innføring i hvilke krav som gjelder og får lære hvordan du kan velge farger som tilfredsstiller krav til luminanskontrast. Du lærer også å beregne kontraster i eksisterende miljøer. Kurset holdes i samarbeid med KOI Fargestudio og NCS – Norwegian Colour Senter AS.

Om kurset

Målgruppe: Alle som vil lære om bruk av farger, kontraster og beregning av luminanskontrast i bygg og uteområder.

Tid:  24. november 2022, kl. 09.00–12.30

Sted: Teams. Du får tilsendt lenke til kurset dagen før.

Pris: kr 2000,-  Avmelding etter fristen gir ikke refusjon av kursavgift. Prisen gjelder per deltaker.

Påmelding:Påmeldingsfrist er 22. november

 

 

Dersom kurset på avlyses, vil du få beskjed om dette senest en uke før kursstart. Det tas forbehold om uforutsette hendelser for kursleder, som sykdom el.

Påmelding

 

Program 

Kl. 09:00 Velkommen

  • Krav til kontraster i byggteknisk forskrift, TEK17 v/ Trine Presterud, Universell Utforming AS
  • Beregning av luminanskontrast, metoder og praktiske eksempler v/Trine Presterud, Universell Utforming AS og Therese Sandem, NCS Norwegian Colour Senter AS
  • Hvorfor er farger viktige for oss og hvordan kan vi skape gode og målrettede fargepaletter? v/Sarah Leszinski, KOI fargestudio
     

Kl. 12:30 Slutt

 

Har dere spørsmål underveis, kan dere bruke chattefunksjonen i teams så skal vi prøve å svare dere.

 

Påmelding til kurs

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.


Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:


1. Kunde- og leverandøropplysninger
Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org
Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger
Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger
Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:


Innsyn
Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting
Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data
Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019
hCaptcha