Hopp over navigasjon

Kurs om kartlegging av universell utforming i eksisterende skoler for kommuner og fylkeskommuner (digitalt kurs)

Om kurset

Det er et nasjonalt mål å få grunnskolene universelt utformet slik at alle barn får mulighet til å gå på nærskolen sin. Kartlegging av skolenes status når det gjelder universell utforming er et sted å begynne, og regjeringen har i den nye handlingsplanen "Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge" gitt signaler om økonomisk støtte til kartlegging av universell utforming i grunnskolene.

 

Kurset vil være nyttig for de som planlegger å gjennomføre en kartlegging av universell utforming selv eller som skal bestille kartlegging fra eksterne ressurser.

 

Kursholdere: Trine Presterud og Karen-Anne Noer, Universell Utforming AS

 

Målgruppe:  Ansatte i kommuner og fylkeskommuner, organisasjoner, kommunale og fylkeskommunale råd og politikere. 

 

Tid: Onsdag 12. januar 2022 kl. 0900-11.30

 

Sted: Teams (før kurset får du tilsendt en lenke på e-post)

 

Pris: kr 2000,- pr. person som deltar. Ønsker du å melde på flere samtidig, oppgi navn og e-post til alle som skal delta i det aktuelle feltet i påmeldingsskjemaet. 

 

Påmelding: Påmeldingsfrist 5. januar. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgiften.

Kursinnhold: 

  • Forankring av universell utforming i lovverket med eksempler på gode løsninger
  • Eksempler på vanlige avvik i skoler og hvilke typer avvik man bør prioritere å utbedre. Hva er «godt nok»? Eksemplene illustreres med bilder
  • Omtale av noen kartleggingsmetoder og kartleggingsverktøy.

 

Påmelding til kurs

Ja
Nei

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.


Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:


1. Kunde- og leverandøropplysninger
Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org
Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger
Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger
Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:


Innsyn
Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting
Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data
Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019