Hopp over navigasjon
Profilbilde av Rudolph

Rudolph Brynn

Faglig leder / Faglig ansvarlig reisekjeden, velferdsteknologi og tjenester

   +47 474 65 767

  rudolph@universellutforming.no

Utdanning

Cand. Polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad i statsvitenskap fra College of Europe i Brugge, Belgia. 


Arbeidserfaring 

36 års yrkeserfaring fra blant annet Sosial- og helsedepartementet, EuroPas (konsulentfirma i Brussel, Belgia) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, European Disability Forum (Brussel), Deltasenteret, Nasjonalt Dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Standard Norge. 


Erfaring knyttet til universell utforming

Har arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming både nasjonalt og internasjonalt siden slutten av 1990-tallet, blant annet gjennom utarbeidelse av veiledninger, kurs, analyse av norsk og europeisk lovgivning, utredninger, foredrag og prosjektarbeid. Dette har omfattet universell utforming på flere områder, blant annet informasjons- og kommunikasjonsteknologi, tjenester, transport og annet. Har utviklet informasjonsportalen reisekjeden.no og vært prosjektleder for ti norske standarder (Norsk Standard) som dekker ulike aspekter av universell utforming, som brukermedvirkning og tjenester.