Hopp over navigasjon
Profilbilde av Helle

Helle Toft

Seniorrådgiver

   +47 922 21 893

  helle@universellutforming.no

Utdanning

Helle Toft er ergoterapeut med utdannelse fra University of Salford i England. Hun har tverretatlig videreutdannelse i universell utforming på masternivå fra Diakonhjemmet Høgskole Rogaland. 


Arbeidserfaring 

Helle har jobbet 7 år i Jernbaneverket/Bane NOR som seniorrådgiver med ansvar for rådgivning innen universell utforming på publikumsområdene på togstasjonene. Før dette har Helle 12 års erfaring som ergoterapeut i kommunal sektor hvor hun jobbet med hjelpemiddelformidling, rehabilitering, tilrettelegging av bolig og rådgivning om universell utforming i kommunale byggeprosjekter. 


Erfaring knyttet til universell utforming

Helle har lang erfaring med universell utforming i bygg og anlegg. Hun har utført kartlegging av skoler, omsorgsbygg og kontorbygg. I Jernbaneverket/Bane NOR har Helle hatt hovedansvaret for kartlegging, rådgivning og kvalitetssikring av planer mht universell utforming på togstasjonene. Hun har hatt ansvar for stasjonshåndboken, deltatt i flere kollektivtransportnettverk og prosjekter knyttet til kundeinformasjon samt vært kontakt ut mot brukerorganisasjonene.