Hopp over navigasjon

Utforming og utøvelse av tjenester

Tjenester utgjør en stadig større del av folks hverdag, og digital eller personlig tjenesteutøvelse er ofte en del av prosessen når man kjøper en fysisk vare. Også på dette området er det behov for universell utforming. Tjenester utgjør en stadig større del av folks hverdag, og digital eller personlig tjenesteutøvelse er ofte en del av prosessen når man kjøper en fysisk vare. Også på dette området er det behov for universell utforming.


Noen tjenester er rett og slett ikke tilgjengelig for alle. De fysiske rammene rundt tjenestene, og teknologien som er knyttet til tjenesten, kan være mangelfullt utformet og de som utøver den personlige servicen er uten nødvendig opplæring. 


Vi kan tilby rådgivning og kurs innen anskaffelser, utforming, standarder og levering av tjenester. Dette omfatter blant annet opplæring av personell for å skape bedre forståelse av ulike brukerbehov knyttet til levering av ulike tjenester. 


Innen fagområdet utforming og utøvelse av tjenester leverer vi rådgivning, utarbeidelse av veiledere, workshops og kurs. 


Faglig ansvarlig: Rudolph Brynn

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.