bokstaver på sort bakgrunn

Hvilken skrifttype er enklest å lese?

Det finnes ingen fasit hvor du kan sette to streker under svaret. Det kommer nemlig an på flere forhold!

Hvilken skrifttype som er enklest å lese kommer an på flere forhold så som både hvor godt syn leseren har og hvor vant vedkommende er til å lese. Bøker er ofte skrevet med en skrittype (font) som har små utstikkere i kantene kalt seriffer. dette er antatt å gjøre det enklere for folk som er gode til å lese, å lese fort og holde blikket på den linjen man leser. 

 

Har man litt dårligere syn og skriften er liten, kan bokstaver med seriffer gjøre at ordene blir uklare. Fonter uten slike seriffer kan gjøre det enklere å skille de ulike bokstavene fra hverandre.I en stor undersøkelse blant svaksynte viste det seg at de viktigste for god lesbarhet ikke er skrifttypen, men størrelse på skriften. knekkpunkt gikk ved 12 punkter (Times New Roman-størrelse).

 

Fet skrift øker også lesbarheten. Med god kontrast kan mer enn 80 prosent av de svaksynte lese tekst i tolv punkt! Men når det gjelder de ulike skrifttypene og lesbarhet så må man likevel bruke sunn fornuft. Ikke bruk morsomme eller sære fonter. Lesbarhet påvirkes ikke bare av fontvalg, men av størrelse, luftighet, linjejustering, kontraster og lysforhold blant annet. 

 

Denne teksten er en del av en ny spalte hvor vi gir tips, råd og svarer på spørsmål. Er det noe du lurer på eller synes er utfordrende med universell utforming? Eller har du forslag til spørsmål vi kan svare på? Send en mail til post@universellutforming.no eller legg igjen en kommentar nedenfor.

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019