Advokat Geir Lippestad er ny eier av Universell Utforming AS

Universell Utforming AS ble etablert i 2009 av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Norges Handikapforbund. Geir Lippestad var da generalsekretær i HLF, og han var bedriftens første styreleder. Nå overtar han eierskapet til selskapet.

Organisasjonene sier i en uttalelse på Norges Handikapforbunds nettsider at de er stolte over å ha etablert Universell Utforming AS, og det selskapet har bidratt med for å skape et samfunn hvor alle kan delta. 


– For ti år siden hadde vi som organisasjoner en visjon og et mål at samfunnet skulle bli universelt utformet. Da var det riktig å etablere et selskap som skulle ha det som eneste oppgave, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik.

Brandvik forteller at de tre organisasjonene føler seg trygge på at visjonen til selskapet videreføres. De har stor tro på at Lippestad vil styrke selskapet og bidra til et enda bedre utformet samfunn.

– Det er med stor ansvarsfølelse jeg viderefører arbeidet med å gjøre Norge mer tilgjengelig for oss alle sammen. Universell utforming AS, har banet veien for at stat, kommuner, gårdeier og næringsdrivende forstår at god tilgjengelig er viktig for deltakelse i samfunnet, for profesjonell verdiutvikling av eiendomsporteføljen og ikke minst viktig for å få mange, mange flere kunder. Vi gleder oss alle over god tilgjengelighet. Det er sosial bærekraftig eiendomsutvikling på sitt beste, sier Lippestad i en uttalelse på advokatkontorets nettsider.

0

Kommentarer

21/04/2020 av Lars Ole Bolneset

Hva er grunnen til at organisasjonene ikke lenger sitter i førersetet, men at en privatperson har overtatt?

28/04/2020 av Universell Utforming AS

Svar fra Universell Utforming AS: Etter flere år med underskudd ønsket organisasjonene å selge virksomheten. De er veldig glade for at selskapets første styreleder Geir Lippestad var villig til å bruke mye tid og ressurser for å sikre videre drift.

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019